Hemen Para Getiren Dua

Hemen Para Getiren Dua

Neredeyse herkes para ihtiyacı duyar. Ve bu ihtiyacın temeli hep borçlardan dolayı ortaya çıkar. Bütçenin durumu ve ileride olabilecek bazı olasılıklar düşünülmeden yapılan harcamalar da acilen para bulma düşüncesi ile sizi karşı karşıya getirir. Genellikle ilk yapılanlar birilerinden borç istemek, bankalardan kredi almak ya da başka yöntemler ile nakit para bulmaktır. Fakat tüm bunlar gerçekten herkesi ciddi anlamda yıpratmaktadır. Bu nedenle yapılabilecek alternatifler değerlendirilirken bir yandan da Allah’a sığınmak gerekir. Böylece hem işlerinizin sonuçlarını daha kolay alırsınız hem de manevi anlamda daha az yorulursunuz. Bu sebeple duayı hayatınızın her alanına dahil etmelisiniz. Şimdi sizlere hemen para getirmesinin umut edildiği bazı dualardan bahsetmek istiyoruz. Hemenparagetirendua.com sitesinde bahsedilen bu duaları açıklayarak, sizlere sunuyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim.

      “Allâhümme fâcirel hemmi ve kâşifel kurbi mücibe deavâtil muztrrine rahmânedünyâ vel-âhireti ve rahimehümâ  ente terhamüni rahmeten tuğnini bihâ ammen sivâk.”

  • Kaygıları sona erdiren, gideren, çaresiz kişilerin duasını kabul eden, merhamet eden, dünyada ve ahirette Rahim ve Rahman olan Allah’ım. Beni de rahmetinle gani kıl. Beni senden başkasına esir etme.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  • Bu dua İhlas suresidir. İhlas suresini eve girerken okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve fakirlik yüzü görmez.

Bismillahirrahmanirrahim,

Yâ Hâdiyel mudilîne, ve yâ Râhimel müznibîne ve yâ mükılle aserâtil âsirine, irham abdike vel hataral azîmi. Ve lil-müslimîne küllihim ecma’ine, vec’alnâ minel ahyâil merzûkîne, en’amte aleyhim minennebiyyîne vessıddıkîne veşşühedâi vessâlihîne, âmin, yâ Rabbel âlemine, velhamdülillâhi rabbil âlemine

  • Bu dua kazancın artmasına, hemen para gelmesine ve helal kazanca sahip olmaya sebep olur. Bu duanın okunuş esasına göre de sabah ve akşam okunması gerekmektedir. Bu dua ile kazancınız bereketlendiği için kazancınız artar ve evinize daha çok para girmiş gibi derdinize deva olur.

Bismillahirrahmanirrahim

La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

  • Bu dua sabır duasıdır. Bu duayı eden kişilerin işleri kolaylaşır ve niyet kazanç olduğu için para kazanılması kolaylaşır.

Öneri: Ummadığın Beklemediğin Yerden Para Gelmesi İçin Dua

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir