Rızık Ve Bereket Duası ile Zengin Olma

Rızık Ve Bereket Duası ile Zengin Olma

Bir aile için para kazanmaktan çok parayı elde tutmak önemlidir. Zira kazanılan para her nasılsa bir şekilde gidecek yer bulur. Fakat dikkat ederseniz bereketli olan paranın harcanması da biriktirilmesi de ayrı tattadır. Bereketli olan para, çok paradan daha uzun süre giden ve çok paradan daha çok ihtiyacın karşılanmasını sağlayan bir kaynaktır. Bu nedenle ne kadar paranız olursa olsun paranızın bereketinin olması çok önemlidir.

Paranızın bereketi kadar önemli olan bir diğer hususta şudur: Herkes nasibini yer. Yani Rabbimiz, biz canlılar için her türlü rızkı ve nimeti vermektedir. Fakat bizlerin yaşam tarzı, dinimize uygun yaşantımız bu rızkımızın miktarını belirlemektedir. Gerçek bir Müslüman bereketli rızık için sürekli dua etmeli ve bunu yalnızca Allah’tan istemelidir. Bizlerde sizlerin bu ihtiyacına derman olacak duaları sizler ile paylaşacağız.

Rızık Duaları

  • “Ya Acibessaneyiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihi ve yagıyasî inde küllî kürbetin ve mucîbî inde külli davetin ve meazî inde külli şiddetin ve recaî hine tengatiû hîletî”

http://www.rizikduasi.org/ da bahsedildiği üzere bu dua kendi tesiri dışında Allah’ın isimlerinden oluşan bir dua olduğundan dolayı, son derece faydalı ve etkilidir. Günde 41 kez okunması gerekmektedir. Aynı zamanda bu dua ile birlikte “Ya Aziz celle celalühü” esması da 100 kez okunursa etkisi çok daha hızlı görülecektir. Elbette tüm bunların temiz bir niyet ve gerçek bir samimiyet ile okunması gerekmektedir.

  • “Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz.”

Bu duanın gün içinde 100 kez okunması gerekmektedir. Fakirlikten koruyan ve rızkı hızlı biçimde arttıran bu duanın abdest alındıktan sonra okunması tavsiye edilmektedir.

  • “Es-salâtü ve’s-selâmü aleyke bi adedi ilmillah.Ve alâ âlike yâ RasûlAllah,ağnini bi-lûtfike bi-izzetillah.”

Bu salavatın düzenli olarak günde 500 kez okunması gerekir. Yine esas anahtar temiz bir niyettir.

Bereket Duaları

  • “Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lâ ilâhe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lâ ilâhe illâ hüvel azizül hakim. İnneddine in”dallahil islam, ve mah”telefellezine utül kitabe illa min ba”di mâ câehümül ilmu bağyen beynehüm, ve men yekfur bi âyatillâhi fe”innallahe seriul hisâb.”

Şehidallahü duası olarak bilinen bu bereket duası, günde 15 kez okunmalıdır.

  • “Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket Duası ya da Karınca Duası olarak bilinen bu dua dilendiği kadar okunabilir. Bunun yanı sıra çoğunlukla bereketin artması beklenen yerlere yazılarak asılabilir. Fakat unutmayın ki, bir duayı duvara asmanın nedeni sık sık görmek, hatırlamak ve okumaktır. Yani okuduğunuz müddetçe tesirini göreceğiniz bir duadır.Benzer daha fazla dua için https://www.bereketduasi.org/denenmis-rizik-ve-bereket-duasi/ sayfasına bakabilirsiniz.

  • “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

Bu duanın düzenli olarak günde 100 kez okunması gerekmektedir.  Bu duayı belli bir süre düzenli olarak okuyan kişilerin bir anda rızıkları açılır ve paraları hızla bereketlenir.

Rızık ve bereket duaları çok daha fazla arttırılabilir. Sizler ile paylaştığımız bu dualar en bilindik ve tesiri en kuvvetli olanlarıdır. Fakat yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi işlediğiniz ameller olumlu olmadığı müddetçe yani dinimize uygun davranışlarınız olmadığı sürece duaların tesirini göremeyeceğinizi bilmelisiniz.

Bu duaların etkilerini görebilmek için paranızı helal yollardan kazanın, dürüst olun, sabah erkenden kalkıp işinizin başında olun. Unutmayın ki sabah namazından sonra uyumak rızka mani bir durumdur. Sabah ezanı ile öğle ezanı arasındaki vakit rızık ve bereketin dağıtıldığı vakitlerdir. Bunlara dikkat ederek dilediğiniz berekete kısa süre içinde ulaşabilirsiniz.

KAYNAK: http://www.rizikbereketduasi.com/ 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir